Kuroichi Go Suou Musashi Kensha

Wurfdatum: 5.5.2011

Züchter: Tetsuya Umeda Akirunoshi (Japan)

  

Vater von Kuro

 

Misuzu No Shouryuu

Go Chichibu Misuzusou