Pedigree

 

 Shuuei No Shintetsu go Shuueisou

 JKC NIPPO H24-6970

 Tesshin go Oosaka Karato

 JKC NIPPO H18-25973

Yamashiro No Ryuuko Go Kyouto Daigo Kensha

JKC NIPPO 9- 34194

Sachihime Go Oosaka Karato

JKC NIPPO 15 - 6544

 Shuuei No Umehana go Shuueisou

 JKC NIPPO H 21-2681

Gomafuku Go Shuueisou

JKC NIPPO H17-13350

Kyoukason No Ume Go Kyoukason  

JKC NIPPO 13-29700                   

 

 Zen Shin of isamashii Nakama

 Tetsumine go Ryuukyuu Uruma

 CH - Champion

Kyouten Go Tomi No Shurei 

JKC JS 08311-08-0 JAP. Champion

Ichi No Tetsusakuraahime  Go Ichi no Shirousou

JKC NIPPO H 20-11326

 Kawaii of isamashii Nakama

 CH - Champion

Shishizakura Go Enshuu Katsumasasou   

JKC JS 03143/05-0               

We Sedso Nakayo 

Schweizer Jugend-Champion

 

Ausstellungsresultate 

 23.07.2016 Freiburg im Breisgau   JK  V 1  1  Jug. CAC VDH u. Jug. CAC ShCL Jugendsieger
 19.06.2016  Aarau  JK  V1  1  Jug CAC Jugendsieger BOB
 18.06.2016  Aarau  JK  V1   1  Jug CAC Jugendsieger
 21.05.2016 Kreuzlingen  JK  V1  1

 Jug CAC

 

18.11.2016 Genf ZK V1 1

CAC

19.11.2016 Genf ZK V1 1 CAC / res. CACIB
20.11.2016 Genf ZK V1 1 CAC res. CACIB
17.11.2017 Genf CHK V1 1 CAC / CACIB
18.11.2017 Genf CHK V1 1 CAC / CACIB / BOS